I

       blachy COR-TEN

I        blachy czarne
I        blachy do cięcia laserowego
I        blachy hartowalne z dodatkiem        boru
I        blachy konstrukcyjne o        wysokiej wytrzymałości
I        blachy na zbiorniki ciśnieniowe
I        blachy napawane odporne na        ścieranie
I        blachy s690ql
I

       blachy trudnościeralne

I

       druty spawalnicze

I        pręty żebrowane
I        stal nierdzewna
   

BLACHY HARTOWALNE Z DODATKIEM BORU*  


Nazwa handlowa

Grubość [mm]

Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm2]
Twardość HBW
Wydłużenie do zerwania A5 [%]
Standardowy format [mm]x[mm]
Szerokość [mm]
Długość [mm]
 B 13S
2 – 14
450

160

25
2500x6000
2000x6000
1500x6000
1500x3000
1250x6000
1250x2500
1500 – 3000
2000 - 12000
B 24
2 – 60
400
160
25
B 27
2 – 80
420
170
22

* Typowe wartości wytrzymałości, twardości i wydłużenia podano dla stali gorącowalcowanej, tj. w momencie dostawy. Stale dostarczane są w stanie miękkim, dzięki czemu łatwo poddają się obróbce. Po zahartowaniu uzyskują doskonałą odporność na ścieranie oraz nacisk powierzchniowy.

 Niestandardowe grubości i formaty dostępne na zamówienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ALL - STAL
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 4/13, tel. +48 (32) 247-44-87, fax. +48 (32) 78-22-660, e-mail: biuro@all-stal.pl